فروشگاه فایل استور

۱۰ نکته کلیدی برای راه اندازی کمپین موثر ایمیل مارکتینگ

مارس 25, 2018

تعداد کاربران اینترنت در جهان، با سرعت زیادی در حال افزایش است. هم اکنون ایمیل به عنوان یک راهکار ارتباطی در حال حاضر بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون کاربر دارد و هر لحظه بر این تعداد افزوده می‌شود. این بزرگ‏‌ترین جامعه کاربران اینترنت در سطح جهان است که بیش از هر دین و کشور و مکتب فکری، مخاطب دارد.
بنابراین فرصت مناسبی است که بتوان از چنین جمعیت به نسبت فعالی، کسب درآمد داشت. ایمیل‏های تبلیغاتی و کمپین ایمیل مارکتینگ برندها، برای بازاریابی که توسط شرکت‏‌های تبلیغاتی اجرا می‌شوند، همچنان از پر طرفدارترین روش‏‌ها است.

بسیاری از کاربران وب، از مرورگر‏های موجود یا آپ‌های ایمیل، نامه ارسالی شما را مطالعه می‌کنند. بنا به آمارها ۵۷ درصد از ایمیل‏‌ها در گوشی همراه و در ساعات ابتدایی صبح مطالعه می‌شوند. پس اگر ایمیلی که ساخته‏‌اید صرفاً در صفحه‌ مانیتور دفتر شما ظاهری مناسب داشته باشد، نتیجه‏‌ای نخواهید گرفت… لازم است که ظاهر ایمیل بتواند با دستگاهی که کاربر برای دیدن آن استفاده می‌کند، تطبیق یابد و یک ظاهر مرتب و ساختار منظم را به کاربر تحویل دهد.

همه ما به نحوی درگیر کار هستیم و زمان ارزش زیادی برای هر فرد دارد. متنی تهیه کنید که با کم‏ترین جملات و در عین احترام، درخواست اصلی را مطرح کند؛ یا محصول و خدمات شما را بتواند به سادگی توضیح دهد. ایمیل‏‌های تبلیغاتی محل ارائه‌ جزئیات محصولات نیست! بهتر است به کاربر این امکان را بدهید تا در صورت تمایل برای ادامه مطالعه، با یک کلیک به لندینگ یا صفحه مربوط به آن محصول یا رویداد مراجعه کند. خلاصه اینکه اگر یک ایمیل طولانی بنویسید، خوانده نمی‌شود. و در نهایت کمپین ایمیل مارکتینگ موفقی نخواهید داشت.

تعداد کاربران اینترنت در جهان، با سرعت زیادی در حال افزایش است. هم اکنون ایمیل به عنوان یک راهکار ارتباطی در حال حاضر بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون کاربر دارد و هر لحظه بر این تعداد افزوده می‌شود. این بزرگ‏‌ترین جامعه کاربران اینترنت در سطح جهان است که بیش از هر دین و کشور و مکتب فکری، مخاطب دارد.
بنابراین فرصت مناسبی است که بتوان از چنین جمعیت به نسبت فعالی، کسب درآمد داشت. ایمیل‏های تبلیغاتی و کمپین ایمیل مارکتینگ برندها، برای بازاریابی که توسط شرکت‏‌های تبلیغاتی اجرا می‌شوند، همچنان از پر طرفدارترین روش‏‌ها است.

بسیاری از کاربران وب، از مرورگر‏های موجود یا آپ‌های ایمیل، نامه ارسالی شما را مطالعه می‌کنند. بنا به آمارها ۵۷ درصد از ایمیل‏‌ها در گوشی همراه و در ساعات ابتدایی صبح مطالعه می‌شوند. پس اگر ایمیلی که ساخته‏‌اید صرفاً در صفحه‌ مانیتور دفتر شما ظاهری مناسب داشته باشد، نتیجه‏‌ای نخواهید گرفت… لازم است که ظاهر ایمیل بتواند با دستگاهی که کاربر برای دیدن آن استفاده می‌کند، تطبیق یابد و یک ظاهر مرتب و ساختار منظم را به کاربر تحویل دهد.

همه ما به نحوی درگیر کار هستیم و زمان ارزش زیادی برای هر فرد دارد. متنی تهیه کنید که با کم‏ترین جملات و در عین احترام، درخواست اصلی را مطرح کند؛ یا محصول و خدمات شما را بتواند به سادگی توضیح دهد. ایمیل‏‌های تبلیغاتی محل ارائه‌ جزئیات محصولات نیست! بهتر است به کاربر این امکان را بدهید تا در صورت تمایل برای ادامه مطالعه، با یک کلیک به لندینگ یا صفحه مربوط به آن محصول یا رویداد مراجعه کند. خلاصه اینکه اگر یک ایمیل طولانی بنویسید، خوانده نمی‌شود. و در نهایت کمپین ایمیل مارکتینگ موفقی نخواهید داشت.

تعداد کاربران اینترنت در جهان، با سرعت زیادی در حال افزایش است. هم اکنون ایمیل به عنوان یک راهکار ارتباطی در حال حاضر بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون کاربر دارد و هر لحظه بر این تعداد افزوده می‌شود. این بزرگ‏‌ترین جامعه کاربران اینترنت در سطح جهان است که بیش از هر دین و کشور و مکتب فکری، مخاطب دارد.
بنابراین فرصت مناسبی است که بتوان از چنین جمعیت به نسبت فعالی، کسب درآمد داشت. ایمیل‏های تبلیغاتی و کمپین ایمیل مارکتینگ برندها، برای بازاریابی که توسط شرکت‏‌های تبلیغاتی اجرا می‌شوند، همچنان از پر طرفدارترین روش‏‌ها است.

بسیاری از کاربران وب، از مرورگر‏های موجود یا آپ‌های ایمیل، نامه ارسالی شما را مطالعه می‌کنند. بنا به آمارها ۵۷ درصد از ایمیل‏‌ها در گوشی همراه و در ساعات ابتدایی صبح مطالعه می‌شوند. پس اگر ایمیلی که ساخته‏‌اید صرفاً در صفحه‌ مانیتور دفتر شما ظاهری مناسب داشته باشد، نتیجه‏‌ای نخواهید گرفت… لازم است که ظاهر ایمیل بتواند با دستگاهی که کاربر برای دیدن آن استفاده می‌کند، تطبیق یابد و یک ظاهر مرتب و ساختار منظم را به کاربر تحویل دهد.

همه ما به نحوی درگیر کار هستیم و زمان ارزش زیادی برای هر فرد دارد. متنی تهیه کنید که با کم‏ترین جملات و در عین احترام، درخواست اصلی را مطرح کند؛ یا محصول و خدمات شما را بتواند به سادگی توضیح دهد. ایمیل‏‌های تبلیغاتی محل ارائه‌ جزئیات محصولات نیست! بهتر است به کاربر این امکان را بدهید تا در صورت تمایل برای ادامه مطالعه، با یک کلیک به لندینگ یا صفحه مربوط به آن محصول یا رویداد مراجعه کند. خلاصه اینکه اگر یک ایمیل طولانی بنویسید، خوانده نمی‌شود. و در نهایت کمپین ایمیل مارکتینگ موفقی نخواهید داشت.

تعداد کاربران اینترنت در جهان، با سرعت زیادی در حال افزایش است. هم اکنون ایمیل به عنوان یک راهکار ارتباطی در حال حاضر بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون کاربر دارد و هر لحظه بر این تعداد افزوده می‌شود. این بزرگ‏‌ترین جامعه کاربران اینترنت در سطح جهان است که بیش از هر دین و کشور و مکتب فکری، مخاطب دارد.
بنابراین فرصت مناسبی است که بتوان از چنین جمعیت به نسبت فعالی، کسب درآمد داشت. ایمیل‏های تبلیغاتی و کمپین ایمیل مارکتینگ برندها، برای بازاریابی که توسط شرکت‏‌های تبلیغاتی اجرا می‌شوند، همچنان از پر طرفدارترین روش‏‌ها است.

بسیاری از کاربران وب، از مرورگر‏های موجود یا آپ‌های ایمیل، نامه ارسالی شما را مطالعه می‌کنند. بنا به آمارها ۵۷ درصد از ایمیل‏‌ها در گوشی همراه و در ساعات ابتدایی صبح مطالعه می‌شوند. پس اگر ایمیلی که ساخته‏‌اید صرفاً در صفحه‌ مانیتور دفتر شما ظاهری مناسب داشته باشد، نتیجه‏‌ای نخواهید گرفت… لازم است که ظاهر ایمیل بتواند با دستگاهی که کاربر برای دیدن آن استفاده می‌کند، تطبیق یابد و یک ظاهر مرتب و ساختار منظم را به کاربر تحویل دهد.

همه ما به نحوی درگیر کار هستیم و زمان ارزش زیادی برای هر فرد دارد. متنی تهیه کنید که با کم‏ترین جملات و در عین احترام، درخواست اصلی را مطرح کند؛ یا محصول و خدمات شما را بتواند به سادگی توضیح دهد. ایمیل‏‌های تبلیغاتی محل ارائه‌ جزئیات محصولات نیست! بهتر است به کاربر این امکان را بدهید تا در صورت تمایل برای ادامه مطالعه، با یک کلیک به لندینگ یا صفحه مربوط به آن محصول یا رویداد مراجعه کند. خلاصه اینکه اگر یک ایمیل طولانی بنویسید، خوانده نمی‌شود. و در نهایت کمپین ایمیل مارکتینگ موفقی نخواهید داشت.