فروشگاه فایل استور

۱۰ درس ایلان ماسک برای کسب و کارهای استارتاپی

مارس 25, 2018

ایلان ماسک از جمله کار آفرینان موفق در ایلات متحده است. بلند پروازی‏‌های او برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‏‌های بزرگی چون تسلا که در زمینه تولید خودروهای الکترونیکی فعال است و همچنین شرکت اسپیس ایکس که مسافرت‏‌های فضایی را برای مسافران ثروتمند فراهم کرده است تا جهان را در فاصله نزدیک‌‏تری ببینند، از نمونه‌‏های بارز فعالیت‏ها او هستند.ایلان در سال ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی به دنیا آمد… در سال ۱۹۸۸ برای فرار از خدمت سربازی به کانادا مهاجرت کرد. او توانست در دانشگاه پنسیلوانیا بورسیه شود. در سال  ۱۹۹۵ از دانشگاه استانفورد انصراف داد و اولین شرکت خود را ثبت نمود. در زندگی شخصی، او تاکنون دوبار ازدواج کرده و پدر ۵ فرزند است. ثروت او در سال ۲۰۱۳ به نزدیک ۷ میلیارد دلار رسید و حقوق دریافتی‏ او در همین سال بیش از ۷۸ میلیون دلار بوده است. مثل وارن بافت و بیل گیتس او نیز ثروت خود را به خیریه‏‌ها بخشیده است.

ایلان ماسک از جمله کار آفرینان موفق در ایلات متحده است. بلند پروازی‏‌های او برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‏‌های بزرگی چون تسلا که در زمینه تولید خودروهای الکترونیکی فعال است و همچنین شرکت اسپیس ایکس که مسافرت‏‌های فضایی را برای مسافران ثروتمند فراهم کرده است تا جهان را در فاصله نزدیک‌‏تری ببینند، از نمونه‌‏های بارز فعالیت‏ها او هستند.ایلان در سال ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی به دنیا آمد… در سال ۱۹۸۸ برای فرار از خدمت سربازی به کانادا مهاجرت کرد. او توانست در دانشگاه پنسیلوانیا بورسیه شود. در سال  ۱۹۹۵ از دانشگاه استانفورد انصراف داد و اولین شرکت خود را ثبت نمود. در زندگی شخصی، او تاکنون دوبار ازدواج کرده و پدر ۵ فرزند است. ثروت او در سال ۲۰۱۳ به نزدیک ۷ میلیارد دلار رسید و حقوق دریافتی‏ او در همین سال بیش از ۷۸ میلیون دلار بوده است. مثل وارن بافت و بیل گیتس او نیز ثروت خود را به خیریه‏‌ها بخشیده است.

ایلان ماسک از جمله کار آفرینان موفق در ایلات متحده است. بلند پروازی‏‌های او برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‏‌های بزرگی چون تسلا که در زمینه تولید خودروهای الکترونیکی فعال است و همچنین شرکت اسپیس ایکس که مسافرت‏‌های فضایی را برای مسافران ثروتمند فراهم کرده است تا جهان را در فاصله نزدیک‌‏تری ببینند، از نمونه‌‏های بارز فعالیت‏ها او هستند.ایلان در سال ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی به دنیا آمد… در سال ۱۹۸۸ برای فرار از خدمت سربازی به کانادا مهاجرت کرد. او توانست در دانشگاه پنسیلوانیا بورسیه شود. در سال  ۱۹۹۵ از دانشگاه استانفورد انصراف داد و اولین شرکت خود را ثبت نمود. در زندگی شخصی، او تاکنون دوبار ازدواج کرده و پدر ۵ فرزند است. ثروت او در سال ۲۰۱۳ به نزدیک ۷ میلیارد دلار رسید و حقوق دریافتی‏ او در همین سال بیش از ۷۸ میلیون دلار بوده است. مثل وارن بافت و بیل گیتس او نیز ثروت خود را به خیریه‏‌ها بخشیده است.

ایلان ماسک از جمله کار آفرینان موفق در ایلات متحده است. بلند پروازی‏‌های او برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‏‌های بزرگی چون تسلا که در زمینه تولید خودروهای الکترونیکی فعال است و همچنین شرکت اسپیس ایکس که مسافرت‏‌های فضایی را برای مسافران ثروتمند فراهم کرده است تا جهان را در فاصله نزدیک‌‏تری ببینند، از نمونه‌‏های بارز فعالیت‏ها او هستند.ایلان در سال ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی به دنیا آمد… در سال ۱۹۸۸ برای فرار از خدمت سربازی به کانادا مهاجرت کرد. او توانست در دانشگاه پنسیلوانیا بورسیه شود. در سال  ۱۹۹۵ از دانشگاه استانفورد انصراف داد و اولین شرکت خود را ثبت نمود. در زندگی شخصی، او تاکنون دوبار ازدواج کرده و پدر ۵ فرزند است. ثروت او در سال ۲۰۱۳ به نزدیک ۷ میلیارد دلار رسید و حقوق دریافتی‏ او در همین سال بیش از ۷۸ میلیون دلار بوده است. مثل وارن بافت و بیل گیتس او نیز ثروت خود را به خیریه‏‌ها بخشیده است.

ایلان ماسک از جمله کار آفرینان موفق در ایلات متحده است. بلند پروازی‏‌های او برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‏‌های بزرگی چون تسلا که در زمینه تولید خودروهای الکترونیکی فعال است و همچنین شرکت اسپیس ایکس که مسافرت‏‌های فضایی را برای مسافران ثروتمند فراهم کرده است تا جهان را در فاصله نزدیک‌‏تری ببینند، از نمونه‌‏های بارز فعالیت‏ها او هستند.ایلان در سال ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی به دنیا آمد… در سال ۱۹۸۸ برای فرار از خدمت سربازی به کانادا مهاجرت کرد. او توانست در دانشگاه پنسیلوانیا بورسیه شود. در سال  ۱۹۹۵ از دانشگاه استانفورد انصراف داد و اولین شرکت خود را ثبت نمود. در زندگی شخصی، او تاکنون دوبار ازدواج کرده و پدر ۵ فرزند است. ثروت او در سال ۲۰۱۳ به نزدیک ۷ میلیارد دلار رسید و حقوق دریافتی‏ او در همین سال بیش از ۷۸ میلیون دلار بوده است. مثل وارن بافت و بیل گیتس او نیز ثروت خود را به خیریه‏‌ها بخشیده است.

ایلان ماسک از جمله کار آفرینان موفق در ایلات متحده است. بلند پروازی‏‌های او برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‏‌های بزرگی چون تسلا که در زمینه تولید خودروهای الکترونیکی فعال است و همچنین شرکت اسپیس ایکس که مسافرت‏‌های فضایی را برای مسافران ثروتمند فراهم کرده است تا جهان را در فاصله نزدیک‌‏تری ببینند، از نمونه‌‏های بارز فعالیت‏ها او هستند.ایلان در سال ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی به دنیا آمد… در سال ۱۹۸۸ برای فرار از خدمت سربازی به کانادا مهاجرت کرد. او توانست در دانشگاه پنسیلوانیا بورسیه شود. در سال  ۱۹۹۵ از دانشگاه استانفورد انصراف داد و اولین شرکت خود را ثبت نمود. در زندگی شخصی، او تاکنون دوبار ازدواج کرده و پدر ۵ فرزند است. ثروت او در سال ۲۰۱۳ به نزدیک ۷ میلیارد دلار رسید و حقوق دریافتی‏ او در همین سال بیش از ۷۸ میلیون دلار بوده است. مثل وارن بافت و بیل گیتس او نیز ثروت خود را به خیریه‏‌ها بخشیده است.